Szkolenie "Lollipop moments"

Szkolenie "Lollipop moments"

Projekt „Lollipop Moments” to odpowiedź na wyzwania jakie stawia przed nami współczesny świat. Świat potrzebuje ludzi odpowiedzialnych, świadomych, otwartych na różnorodność, stawiających ważne pytania i poszukujących na nie odpowiedzi. Ludzi, którzy swoją postawą i działaniami mają wpływ na innych.

Ludzie inspirują się wielkimi przywódcami, słynnymi liderami, często uważając ich za wybranych, urodzonych by pełnić tę funkcję. My uważamy, że każdy człowiek ma potencjał by zostać liderem, a przywództwo to fundamentalna kwestia, którą należy rozwijać w każdym. Uczestnikami projektu byli młodzi ludzie z 7 państw europejskich: Chorwacji, Bułgarii, Litwy, Grecji, Węgier, Macedonii i Polski w wieku 18-26. Są to ludzie pracujący z młodzieżą, liderzy młodzieżowi, trenerzy młodzieżowi.

Planowane przez nas działania obejmowały m.in. warsztaty, symulacje, prace w grupie, dyskusje, energizery itd. Po kursie szkoleniowym uczestnicy wyjadą wzbogaceni o wiedzę, umiejętności i doświadczenia w takich obszarach jak: samoświadomość (określenie swoich mocnych i słabych stron, wytyczenie własnej ścieżki rozwoju przy pomocy metod coachingowych), role grupowe i style przywództwa, efektywna komunikacja i kultura feedbacku, praca w zespole i zarządzanie zespołem, wywieranie wpływu na innych, zorientowanie na rozwiązania – techniki twórczego rozwiązywania problemów, zarządzanie sobą w czasie, planowanie, autoprezentacja i sztuka przemawiania, postawa „obywatel świata”.

Projekt kierowaliśmy do ludzi pracujących z młodzieżą, chcąc by oni przekazali ideę "Lollipop moments" i pozyskali nowych młodzieżowych liderów, ludzi, którzy być może nigdy wcześniej nie pomyśleli, że mogliby zostać liderami. W rezultacie zarówno organizacja wnioskująca jak i organizacje partnerskie pozyskały młodych ludzi gotowych szerzyć ideę programu Erasmus Plus, postawę europejskiego zaangażowania, chętnych działać lokalnie i uświadamiać kolejnych młodych ludzi, przekazywać dalej efekty szkolenia, pozyskaną wiedzę, umiejętności i inspirację. 


Załączniki