Szkolenia dla Rad Pedagogicznych z zakresu „interakcja i współpraca z rodzicami w sytuacji sporu i konfliktu

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych z zakresu „interakcja i współpraca z rodzicami w sytuacji sporu i konfliktu

W czasie szkolenia nauczyciele poznali trzy style komunikacji z rodzicami, stosowane w sytuacji sporu lub konfliktu. Dowiedzieli się na czym polega istota konstruowania komunikatów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji dążącej do rozwiązania problemu oraz jak wyglądają negocjacje i komunikacja perswazyjna jako modele ustalania reguł współpracy na rzecz rozwoju ucznia.