Projekt "Social concept of love"

Projekt "Social concept of love"

Wraz z 35 młodymi ludźmi z Turcji, Chorwacji, Węgier, Grecji i Macedonii braliśmy udział w wymianie młodzieżowej „Social concept of love. Youth against terror(ism)”. Zastanawialiśmy się wspólnie nad pojęciem i rozumieniem miłości w odniesieniu do problemów współczesnego świata. Poznaliśmy genezę terroryzmu, wojny w Syrii i losie uchodźców. Meliśmy możliwość uczyć się od siebie i poznać inny punkt widzenia. Dowiedzieliśmy się więcej o Islamie i sytuacji w innych krajach. Odwiedziliśmy jedyny w całej Chorwacji centrum tranzytowe dla uchodźców. Rozmawialiśmy z policją nadzorującą to miejsce i z wolontariuszami z wielu organizacji pozarządowych, którzy zdecydowali się pomóc.
----------

Youth Exchange "Social concept of love: youth against terror (ism) was held in Slavonski Brod in the period from 01 to 09th march, 2016 year. Exchange was attended by a total of 40 young people from the Croatia, Turkey, Poland, Macedonia and Greece. The idea of youth exchange was based on the effective and efficient fight against all forms of extremism and the spread of radicalization in order to transfer knowledge so that society could continue to develop the positive values of democracy. Through workflow activities we have redefined the concepts of social responsibility and love going deep into the philosophy of love, solidarity and unity. Participants of youth exchange presented the cultural diversity of Europe, and their profiles and lifestyle have shown that terrorism and radicalization are not related to religion, nationality or ethnicity, and that is through the exchange of experiences, knowledge, emotions, and above all the coexistence of different cultures can remove conditions conducive to the spread of radicalization and fundamentalization in order to achieve global peace in order to protect human rights.