Projekt "Create-Social-Recources (CSR)"

Projekt "Create-Social-Recources (CSR)"

W okresie od 2 do 9 września 2016 w Poroninie zorganizowane zostało przez naszych partnerów, Fundację Młodzi dla Europy, międzynarodowe szkolenie w ramach Programu Erasmus +, w ramach którego uczestniczyło 3 naszych wolontariuszy. W projekcie wzięli udział uczestnicy z Polski, Macedonii, Łotwy, Chorwacji, Rumunii, Słowenii, Czech oraz Malty w wieku 18-30 lat (w sumie 26 osób).
Create-Social-Recources (CSR) było szkoleniem dedykowanym osobom, związanym i zaangażowanym w realizację projektów młodzieżowych, inicjatyw oraz aktywności, wspierających młodych ludzi, szczególnie z terenów defaworyzowanych, o mniejszych szansach. Uczestnicy projektu poszerzyli i zdobyli nową wiedzę, narzędzia oraz umiejętności w kontekście nawiązywania współpracy z sektorem biznesu. W ramach kilkudniowego szkolenia, nawiązaliśmy tematyką naszych warsztatów do działań w obrębie CSR, samego programu Erasmus +, promowania współpracy i synergii pomiędzy podmiotami, działającymi na rzecz edukacji młodzieży, poprzez wykorzystanie metod edukacji pozaformalnej oraz sektorem biznesowym.