Nabór na uczestników projektu May the group force be with YOU(TH)!

Nabór na uczestników projektu May the group force be with YOU(TH)!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą naszej Fundacji - międzynarodowym szkoleniem dla pracowników młodzieżowych odbywającym się w Serbii w dniach 22.09-1.10.2024!

Głównym celem tego szkolenia jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji 28 pracowników młodzieżowych, aby mogli zdobyć nowe narzędzia i metody, które później wykorzystają do zarządzania grupami młodzieży oraz oferowania im wsparcia podczas procesu grupowego. Szkolenie będzie skoncentrowane na procesie grupowym, narzędziach i metodach, które mogą być w nim używane, oraz na przykładach dobrych praktyk w tej dziedzinie. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zastosowania metod i narzędzi w praktyce już podczas kursu, a następnie w swojej codziennej pracy z młodzieżą.

Jedną z trenerek podczas szkolenia będzie wiceprezeska Fundacji - Aleksandra Szmurlik-Dominguez!

Aleksandra Szmurlik-Dominguez jest entuzjastką uczenia się przez doświadczenie, związana z edukacją nieformalną od 2010 roku. Przez ostatnie 10 lat pracowała w organizacjach pozarządowych jako kierownik projektów i trenerka, koordynując długoterminowe projekty, projektując i ułatwiając proces uczenia się uczestników. Zawsze była zafascynowana relacjami międzyludzkimi, samorozwojem i emocjami towarzyszącymi naszym relacjom. Jako koordynatorka wolontariatu, jej głównym zadaniem było planowanie procesu uczenia się wolontariuszy dla ich rozwoju osobistego i zawodowego. Obecnie pracuje jako kierownik projektów w organizacji typu think tank.

Więcej informacji znajdziecie w przygotowanym Infopack

Aby wziąć udział w naborze na szkolenie, wystarczy wypełnić formularz znajdujący się w Infopacku.